Detta är ett automatiskt lönesamtal .

             Var god att svara på de frågor som följer .

      Dina svar kommer att utgöra underlag för din ny lön .

 

                                                   NÄSTA